Encon Regenis Mestdroger
Home » Mestdroger

Mestdroger

Betrouwbaar

 • Volledig RVS
 • Gesloten systeem, gering brandgevaar

Efficiënt

 • 0,8 kWh/kg water verdamping
 • Indirecte droging, geen luchtwasser nodig
 • Één aandrijving (gering elektrisch verbruik)

Compact

 • Past in één 40ft container
 • Ruim 10 keer kleiner dan banddroger

Hoogwaardige warmte

 • Uitlaatgas
 • Rookgas
 • Thermische olie

Hoe het werkt? Meer informatie

​De hoeveelheid digestaat wordt gereduceerd en daarmee wordt er op transportkosten bespaard.

 

Fosfaat komt volledig in de droge stof terecht.

 

Het gehele jaar is warmte uit de rookgassen beschikbaar.

Het door de Regenis GE ontwaterde digestaat (of mest) heeft een verdergaand bemestings- en energiepotentieel. Dat door de innovatieve mestdroger / digestaatdroger “Regenis GT” met geoctrooieerde reactor-wervel-technologie verder geconcentreerd en gehygiëniseerd kan worden. De Regenis GT is niet alleen een mestdroger / digestaatdroger, maar ook een continu processor, waardoor met een efficiënte bedrijfsmethode, gedroogde en gehygiëniseerde meststof uit de mest-/ digestaatresten gehaald wordt.

Mestdroger Encon
Pellets van gedroogde mest

De compleet gesloten mestdroger / digestaatdroger Regenis GT gebruikt de rookgassen van een WKK installatie of van de pyrolyse reactor (Regenis MAX) als indirecte energie voor de verwarming. Dat geeft bij de mestdroging / digestaatdroging het voordeel dat precies de aan het verdampte water gekoppelde geringe hoeveelheden uitstootgassen ontstaan. Daarom is de installatie compact en heeft zij geringe operationele kosten.

Daar waar de conventionele mestdrogers / digestaatdrogers met lucht drogen en daarom luchtwassers en vervolgens weer biologische afvalwaterzuivering nodig hebben, komt er bij de Regenis GT enkel droge mest en damp uit. Deze damp heeft een veel kleiner volume dan de lucht bij een conventionele droger. Hierdoor kan er worden voldaan met een vele malen kleinere dampwasser. Zie de afbeelding linksonder voor een dampwasser van een Regenis GT met een capaciteit van 20.000 ton mest per jaar. De afbeelding rechtsonder geeft een toelichting op het werkingsprincipe van indirect mestdrogen.

Het digestaat wordt door middel van een werveltraject gedroogd en geconcentreerd. Het stroomverbruik van het werveltraject is gering (ca. 0,5 kWh per uur). De rookgassen worden in gelijkstroom met het vochtige product ingeleid en worden naar gelang het steeds droger wordende product afgekoeld.
Uit de bij de droging vrijkomende dampen kan ammoniumsulfaat als geconcentreerde vloeibare mest gewonnen worden.
De Regenis GT mestdroger / digestaatdroger is een continuprocessor, die met sensoren en besturingstechniek exact op de gewenste resultaten ingesteld wordt en die op verschillen in de input reageert.

Mest droger dampbehandeling

De mestdroger biedt de volgende voordelen:

 • Zeer efficiënte mestdroger, 0,8 kWh/kg water (2.880 KJ/kg water)
 • 30% minder warmte verbruik dan een banddroger
 • 80% minder elektriciteit verbruik dan een banddroger
 • Minder dan 50% van de ruimte van een banddroger
 • In verhouding tot een banddroger wordt 90% minder lucht/damp behandeld
 • ​De hoeveelheid digestaat wordt gereduceerd en daarmee wordt er op transportkosten bespaard
 • De opslagkosten worden, doordat een kleinere opslagmogelijkheid vereist is, lager
 • De gedroogde mest kan langer opgeslagen worden omdat het product in gedroogde vorm langer goed blijft
 • De mest is gehygiëniseerd en is daardoor ziektekiemenvrij en exportwaardig
 • Fosfaat komt volledig in de droge stof terecht
 • Stikstof komt in de vorm van ammoniumsulfaat uit de dampwasser
 • De mestdroger is een gesloten droger met beperkte uitstoot
 • De kosten voor bemesting worden gereduceerd
 • Het gehele jaar is warmte uit de rookgassen beschikbaar
 • De indirect verwarmde mestdroger waarbij een minimale hoeveelheid damp vrijkomt, houdt de operationele kosten laag
 • De hoge temperatuurniveaus worden direct benut (rookgas van >250 ⁰C) waardoor een hoge efficiëntie ontstaat
 • De droger is een indirect verwarmde meertraps droger die in zowel tegenstroom als meestroom te bedrijven is
 • 24 uursbedrijf in volle capaciteit is zonder direct toezicht mogelijk
 • De compacte bouwwijze, resulteert in een relatief geringe ruimtevraag
 • De gehele unit is d.m.v. de PLC vrij inregelbaar
 • De installatie wordt compleet geleverd inclusief transportsystemen, piping, bedrading en schakelkasten
 • De opstelling montage en inbedrijfstelling wordt uit één hand uitgevoerd
 • Het geheel is veilig, eenvoudig en onderhoudsvriendelijk te bedienen
 • Verder kan de installatie uitgerust worden met units voor pelletering (van de mest) en compactering van de gedroogde vaste stof

Mestdroger

Klik op de afbeelding rechts voor een korte video-uitleg van de Regenis GT.

Wilt u weten wat wij voor uw situatie kunnen betekenen?

Wij zijn geïnteresseerd in uw mestprobleem en bekijken graag hoe we voor u een passende oplossing kunnen bedenken.