Encon mestvergister
Home » Encon mestvergister
Encon

Mestvergister

Eenvoudig

 • Geen bewegende delen
 • Volledig automatisch

Efficiënt

 • Hoge biogasproductie
 • Lage eigen warmtevraag

Propstroom principe

 • 12 dagen verblijftijd: kleine vergister
 • >80% afbraak organische droge stof
 • Digestaat vrij van kiemen

Waarom is deze mestvergister beter? Meer informatie

De Encon mestvergister maakt dat uw bedrijf van energieconsument naar energieproducent gaat.

 

Dankzij het ontwerp van de mestvergister, is verdere mestbewerking eenvoudiger.

 

Nagenoeg geen onderhoud nodig.

De Encon mestvergister is één van de best presterende mestvergisters. De inzet van de geoctrooieerde Encon mestvergister als mestvergister (monovergister) geeft een dermate hoge productie van biogas, dat vergisting ook op kleinere schaal economisch mogelijk is. Met een biogasopbrengst van ruim 40 Nm³ per ton verse rundveemest en een eigen warmtevraag van minder dan 15%, levert de Encon mestvergister netto ruim het dubbele biogas als een standaard mestvergister.
Encon Clean Energy levert zowel de mestvergister als de licentie (om de vergister in eigen beheer te bouwen). Ook het verkrijgen van uitsluitend de licentie met het centrale besturingssysteem behoort tot de mogelijkheden.

De Encon propstroomvergister heeft de volgende eigenschappen:

 • Geen bewegende delen zoals roerwerken e.d. in de vergister
 • Alle met vloeistoffen in aanraking komende delen zijn van RVS
 • De mestvergister verwerkt het substraat in een propstroom
 • De vergisting vindt onder lichte overdruk plaats
 • De verblijftijd in de mestvergister is 9 tot 15 dagen
 • Het biogas bestaat voor 50% – 70% uit methaan
 • De biogasproductie bij “dagverse” mest bedraagt ± 40 Nm³ per m³
 • De Encon vergister is een naar verhouding kleine vergister, meer dan de helft kleiner dan een conventionele roerketel installatie
 • Bezinksel kan eenvoudig worden verwijderd, terwijl de mestvergister in bedrijf blijft
 • Extra veilig, omdat men de vergister niet hoeft te betreden om de vergister schoon te maken
 • Positieve restwaarde van de vergister vanwege de restwaarde van RVS

De F-type vergister kan standaard gebouwd worden voor capaciteiten van 5 m³ (F120) mest per dag tot aan 20 m³ (F480) mest per dag. Grotere afmetingen van dit type zijn technisch mogelijk echter kan de bouwhoogte dan een probleem vormen (i.v.m. vergunningen). Naast de F-type propstroom vergisters, zoals de F120 (120 m³), levert Encon voor grotere capaciteiten ook 3 traps vergisters waarbij een F-type vergister voor de aanmaak van entbiomassa voor deze 3 traps vergisters zorgen.

De gehele installatie voldoet aan de NTA9766, hierdoor is er geen Omgevingsvergunning milieu vereist voor deze installatie.

Behalve de technische voordelen die de Encon vergisters hebben ten opzichte van concurrerende vergisters zijn er ook enkele voordelen die tot uiting komen bij het bedienen van de vergister:

Mestvergister varkenmest
Veiligheid

Volgens een inventarisatie van de Onderzoeksraad hebben zich vanaf 1980 35 dodelijke mestongevallen voorgedaan. De laatste jaren hebben zich ten minste gemiddeld 3 ernstige mestongevallen per jaar voorgedaan. Voor schoonmaken van de Encon vergister hoeft deze niet betreden te worden. De sluizen in de conische bodems maken het verwijderen van bezonken delen en deeltjes van buitenaf eenvoudigweg mogelijk.
De ruimte onder de vergister is door een brede deur te betreden, waardoor het geschikt is voor opslag. Deze ruimte is voorzien van ventilatie openingen aan de boven- en onderzijde. Concentraties van zware of lichte dampen zullen zich daarom niet vormen.

Hygiëniseren

De warmtewisselaar is bij de Encon vergister niet continu nodig voor het vergistingsproces. Hierdoor kan de warmtewisselaar ook gebruikt worden om mest te hygiëniseren. Dit heeft als voordeel dat de restwarmte van het hygiëniseren in de vergister kan worden gevoed, waardoor één kuub mest gehygiëniseerd kan worden met netto 20 kWh aan warmte. Hierdoor is de dikke fractie exportwaardig.

Roestvaststaal

Roestvrijstaal heeft een lange levensduur en kan eenvoudig gemoderniseerd / aangepast worden. Wat bij gecoat stalen of kunststof tanks niet eenvoudig mogelijk is.

Restwaarde

De restwaarde van de Encon vergister blijft positief, ook over 30, 40 jaar heeft het roestvrijstaal nog een reële positieve waarde, wat bij stalen of kunststoffen vergisters in een negatieve waarde overgegaan is zodat bij sluiting of vernieuwing van de installatie kosten zullen ontstaan.

Digestaat

De Encon mestvergister zet een zeer groot gedeelte (>80%) van de organische droge stof om naar biogas. Hierdoor is het digestaat vele malen vloeiender dan de verse mest. In het filmpje rechts is het verschil in viscositeit tussen verse mest en het digestaat uit de vergister te zien.

Fotogalerij

Wilt u weten wat wij voor uw situatie kunnen betekenen?

Wij bekijken graag hoe we voor uw situatie een passende oplossing kunnen uitwerken.