Encon mestvergister
Encon

Mestvergister

Eenvoudig

 • Geen bewegende delen
 • Volledig automatisch

Efficiënt

 • Hoge biogasproductie
 • Lage eigen warmtevraag

Propstroom principe

 • 12 dagen verblijftijd: kleine vergister
 • >80% afbraak organische droge stof
 • Digestaat vrij van kiemen

Waarom is deze vergister beter? Meer informatie

De Encon vergister maakt dat uw bedrijf van energieconsument naar energieproducent gaat.

 

Dankzij het ontwerp van de mestvergister, is verdere mestbewerking eenvoudiger.

 

Nagenoeg geen onderhoud nodig.

De Encon mestvergister is één van de best presterende vergisters in de wereld. De inzet van de geoctrooieerde Encon vergister als mestvergister (monovergister) geeft een dermate hoge productie van biogas, dat vergisting ook op kleinere schaal economisch mogelijk is. Met een biogasopbrengst van ruim 40 nm³ per ton verse rundveemest en een eigen warmtevraag van minder dan 20%, levert de Encon mestvergister netto ruim het dubbele biogas als een standaard vergister.
Encon Clean Energy levert zowel de vergister als de licentie. Ook het verkrijgen van uitsluitend de licentie behoort tot de mogelijkheden.

De Encon propstroomvergister heeft de volgende eigenschappen:

 • Geen bewegende delen zoals roerwerken e.d. in de vergister
 • Alle met vloeistoffen in aanraking komende delen zijn van RVS
 • Het substraat wordt in een propstroom door de vergister geleid
 • De vergisting vindt onder lichte overdruk plaats
 • De verblijftijd in de vergister is 9 tot 15 dagen
 • Het biogas bestaat voor 50% – 70% uit methaan
 • De biogasproductie bij “dagverse” mest bedraagt ± 40 nm³ per m³
 • De Encon vergister is een naar verhouding kleine vergister, meer dan de helft kleiner dan een conventionele roerketel installatie
 • Bezinksel kan op eenvoudige wijze, terwijl de vergister in bedrijf is, verwijderd worden
 • Extra veilig, omdat men de vergister niet hoeft te betreden om de vergister schoon te maken
 • Positieve restwaarde van de vergister vanwege de restwaarde van RVS

De F-type vergister kan standaard gebouwd worden voor capaciteiten van 5 m³ (F120) mest per dag tot aan 20 m³ (F480) mest per dag. Grotere afmetingen van dit type zijn technisch mogelijk echter kan de bouwhoogte dan een probleem vormen (i.v.m. vergunningen). Naast de F-type propstroom vergisters, zoals de F120 (120 m³), levert Encon voor grotere capaciteiten ook 3 traps vergisters waarbij een F-type vergister voor de aanmaak van entbiomassa voor deze 3 traps vergisters zorgen.

De gehele installatie voldoet aan de NTA9766, hierdoor is er geen Omgevingsvergunning milieu vereist voor deze installatie.

Behalve de technische voordelen die de Encon vergisters hebben ten opzichte van concurrerende vergisters zijn er ook enkele voordelen die tot uiting komen bij het bedienen van de vergister:

Mestvergister varkenmest
Veiligheid

Volgens een inventarisatie van de Onderzoeksraad hebben zich vanaf 1980 35 dodelijke mestongevallen voorgedaan. De laatste jaren hebben zich ten minste gemiddeld 3 ernstige mestongevallen per jaar voorgedaan. Indachtig deze ongevallen merken wij op dat de Encon vergister niet betreden hoeft te worden om schoongemaakt te worden. De sluizen in de conische bodems maken het verwijderen van bezonken delen en deeltjes van buitenaf eenvoudigweg mogelijk.
De ruimte onder de reactor is door een deur van “huisdeur” afmetingen te betreden. Deze ruimte is voorzien van ventilatie openingen aan de boven- en onderzijde. Concentraties van zware of lichte dampen zullen zich daarom niet vormen.

Hygiëniseren

Doordat de warmtewisselaar bij de Encon vergister is ingebouwd, en deze niet continu nodig is voor het vergistingsproces kan de warmtewisselaar ook gebruikt worden om mest te hygiëniseren. Een bijkomend voordeel van het feit dat de warmtewisselaar in de vergister is ingebouwd is dat de restwarmte van het hygiëniseren in de vergister kan worden gevoed, dit heeft tot gevolg dat één kuub mest gehygiëniseerd kan worden met netto 20 kWh aan warmte. Hierdoor is de dikke fractie exportwaardig.

Roestvaststaal

Roestvrijstaal heeft een lange levensduur en kan eenvoudigweg door lassen gemoderniseerd / aangepast worden. Wat bij gecoat stalen of kunststof tanks niet eenvoudig mogelijk is.

Restwaarde

De restwaarde van de Eltaga vergister blijft positief, ook over 30, 40 jaar heeft het roestvrijstaal nog een reële positieve waarde, wat bij stalen of kunststoffen vergisters in een negatieve waarde overgegaan is zodat bij sluiting of vernieuwing van de installatie kosten zullen ontstaan.

Digestaat

Tijdens de vergisting wordt een zeer groot gedeelte van de organische droge stof omgezet naar biogas. Hierdoor is het digestaat vele malen vloeiender dan de verse mest. In het filmpje rechts is het verschil in viscositeit tussen verse mest en het digestaat uit de vergister te zien.

Fotogalerij

Wilt u weten wat wij voor uw situatie kunnen betekenen?

Wij zijn geïnteresseerd in uw mestprobleem en bekijken graag hoe we voor u een passende oplossing kunnen bedenken.